111
8x2N2DmyOOA1 pscBRp2QEEI2 SZwZTt7T1AE3
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.6

 У нашій школі   працює соціально-психологічна служба, яка включає роботу з учнями, їх батьками та педагогічними працівниками. Метою даної діяльності є створення сприятливих умов для розвитку і соціалізації , психологічного комфорту і здоров’я учнів.

     Соціально-психологічна служба:

·        здійснює соціально-психологічний супровід розвитку та адаптації дитини;

·        психологічний супровід розвитку підлітків (діагностика психічних особливостей, стимулювання саморозвитку та самовиховання, консультування з особистісних проблем, тематичні бесіди, тренінгові заняття);

·        допомога в професійному самовизначенні старшокласників;

·        виявлення дітей девіантної поведінки. Рекомендації та поради батькам, вчителям та, власне, учням;

·        орієнтація учнів на здоровий спосіб життя;

·        попередження насильства та жорстокості в стосунках: «учень-учень», «вчитель-учень», «батьки-діти»;

·        робота з обдарованими дітьми;

·        робота з категорійними дітьми (сиротами, напівсиротами, з малозабезпеченими, багатодітними сім’ями);

·        бере активну участь у вирішенні організаційно-методичних питань тощо.

 

          Соціальною службою школи постійно надається соціально-психологічна допомога сім'ям, де виховуються діти пільгових категорій. Проводяться бесіди та консультації з батьками, діагностична робота з дітьми, щодо виявлення індивідуальних особливостей дітей пільгових категорій та надання їм посильної допомоги.

Соціальний педагог та класний керівник здійснюють контроль за утриманням та вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , обстежують їхні побутові та житлові умови, складають відповідні акти.

          Соціальний педагог допомагає вихованцю пізнати навколишнє соціальне середовище, піклується про формування моральних, загальнолюдських цінностей, аналізує процес формування особистості, як соціальне явище, процес розвитку її нахилів та здібностей. Він може сприяти адаптації дітей з особливими потребами до умов  навчального закладу, створювати сприятливе розвивальне навчально-ігрове середовище для цих дітей, здійснювати соціально-педагогічний патронаж дітей пільгових категорій, сприяти ефективному співробітництву педагогів, батьків та фахівців різного профілю.  

       Консультації учням та їх батькам проводяться кожного дня з 8.00 до 15.00 години.

Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.

 

Графік роботи з 08.00-15.00

 

Для батьків:
Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженнї впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини. У школі він є громадським інспектором з охорони дитинства.

Соціальний педагог:
- здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;
- приймає участь в організації безкоштовного харчування учнів з малозабезпечених родин та учнів інших пільгових категорій;
- бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого виховання молоді;
- допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей та підлітків, сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності;
- проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють (індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах); 
- є посередником між школою, сім'єю, державними установами по захисту прав дітей та громадськістю; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків.

Для учнів:
У яких випадках звертатися до соціального педагога?
якщо у Твоїй родині є проблеми, які Тебе постійно турбують, заважають нормально вчитися та відчувати себе щасливим;
якщо хтось примушує Тебе до вчинків, що суперечать нормам моралі, пригнічують Твою гідність, а Ти не знаєш як себе поводити у такій ситуації;
якщо Ти відчуваєш, що Тобі потрібна допомога лікаря або юриста, проте не наважуєшся звертатися до батьків;
і просто коли Тобі здається, що всі інші відвернулися від Тебе і ніхто тебе вже не зрозуміє...