111
8x2N2DmyOOA1 pscBRp2QEEI2 SZwZTt7T1AE3
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.6

Кадрове забезпечення

 

У школі працює 74 працівники

З них: 48 вчителів за спеціальностями:

 

української мови та літератури- 5

зарубіжної літератури- 1

математики - 3

іноземної мови- 5

фізичного виховання - 3

хімії -1

історії -2

біології - 1

фізики -1

інформатики - 2

географії -1

основ здоров’я – 1

початкових класів -10

вихователь ГПД -2

асистент вчителя ( інклюзивний клас)-1

музики -1

трудового навчання -2

мистецтва  – 1

Захисту України – 1

 

за категоріями:

 

19 - мають кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії”;

  8  - „спеціаліст першої категорії”;

15 - „спеціаліст другої категорії”;

            6  - спеціалістів

  7-  вчителів мають педагогічне звання „старший вчитель”;

  6 - вчитель-методист

  2- відмінник України