111
8x2N2DmyOOA1 pscBRp2QEEI2 SZwZTt7T1AE3
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.6

Склад методичної ради:

Голова методичної ради:                 

                 Орещук Ольга Володимирівна

Заступник голови методичної ради:            

                 Дзірун Тетяна Петрівна

Секретар:

              Жадан Катерина Павлівна

Члени ради:                  

Шарова Людмила Валентинівна – заступник директора з ВР;

Михайленко Оксана Василівна – практичний психолог;

Кущенко Сергій Васильович -  керівник МО вчителів-філологів;

Черноус Ірина Болеславівна – керівник МО вчителів природничих предметів;

Глобіна Ольга Іванівна – керівник МО вчителів іноземної мови;

Успаленко Олена Олександрівна – керівник МО вчителів естетично-оздоровчих предметів;

Мацко Ірина Ігорівна – керівник МО вчителів фізико-математичних предметів;

Городнічук Ольга Дмитрівна – керівник МО вчителів початкових класів;

Севрук Раїса Олександрівна – керівник МО вчителів суспільно-гуманітарних предметів.

Керівництво шкільних методичних об'єднань та шкои молодог вчителя:

 • МО вчителів укранської мови та літератури, зарубіжної літератури - Кущенко Сергій Васильович;
 • МО учителів математики, фізики та інформатики - Мацко Ірина Ігорівна;
 • МО учителів початкових класів - Городнічук Ольга Дмитрівна;
 • МО вчителів англійської та німецької мови - Глобіна Ольга Іванівна;
 • МО учителів естетично-оздоровчих предметів - Успаленко Олена Олександрівна;
 • МО учителів природничих предметів - Черноус Ірина Болеславівна;
 • МО учителів суспільно-гуманітарних предметів - Севрук Раїса Олександрівна;
 • Школа молодого вчителя - Глобіна Ольга Іванівна

Положення

про методичну раду

Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІП ступенів №2 ім. М.Ф.Ватутіна

Ватутінської міської ради Черкаської області

 

I. Загальні положення

Методична рада (МР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення у школі на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями.

МР покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

МР є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

1.1Методична рада є консультативним органом, покликаним сприяти реалізації державної політики у галузі освіти, зокрема з питань науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі №2.

Методична рада діє згідно з чинним законодавством України, у своїй роботі керується нормативними документами та інструкціями Міністерства освіти та науки України, обласного управління освіти та міськво, що стосуються сфери її діяльності, даним Положенням.

1.2 Головною метою діяльності методичної ради є:

 • Вироблення стратегічних напрямків розвитку та вдосконалення змісту навчання і виховання учнів;
 • Оцінка якості навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
 • Узгодження освітніх технологій і навчальної літератури, дидактичних засобів і програм та навчального обладнання щодо можливості надання їм рекомендації ВНЗ.

II. Основні завдання методичної ради

2.1На методичну раду відповідно до її головної мети покладаються такі завдання:

 • Вироблення пропозицій щодо вдосконалення змісту науково-методичної роботи, впровадження нових педагогічних технологій, методів навчання і виховання;
 • Аналіз науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу та підготовка пропозицій щодо поліпшення навчально-методичного, програмного та інформаційного забезпечення школи;
 • Погодження запропонованих навчальних планів і програм, підручників, навчальних і наочних посібників, іншої навчальної, виховної, методичної літератури, дидактичних і програмних засобів;
 • Вивчення передового педагогічного досвіду і пропозиції щодо його запровадження у практику;
 • Вироблення рекомендацій щодо змісту і форм роботи з обдарованими дітьми, організації науково-дослідної роботи учнів, участь у проведенні відповідних практичних заходів (конференцій, конкурсів, турнірів, олімпіад тощо).
 • Затвердження науково-методичних тем ПІМО, педагогів.

III. Організація роботи методичної ради

3.1 Методична рада створюється на один навчальний рік і діє відповідно до свого плану роботи; збирається на свої засідання не менше 3-4рази на рік.

3.2 Методична рада планує свою роботу відповідно до покладених на неї завдань, проблемної науково-методичної теми школи. Методична рада зобов'язана винести свої рішення не пізніше місячного терміну з дня отримання матеріалів, поданих на розгляд.

3.3 Методична рада може покласти обов'язки щодо організації науково-методичної роботи на ШМО.

3.4  Засідання методичної ради фіксується у протоколах.

  

Функції

методичної ради школи

ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ:

 • розгляд, оцінка важливих пропозицій щодо розвитку школи;
 • аналіз ходу та результатів досліджень педагогів;
 • організація роботи з розвитку професійної майстерності вчителя;
 • ініціювання та здійснення мікродосліджень в школі.

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ:

І. Організаційно – педагогічна

 • Сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів, прийомів, використанню нових технологій.
 • Створити колектив однодумців.
 • Проведення конференцій, круглих столів, семінарів, методичних конкурсів, виставок, предметних тижнів.
 • Розгляд планів, програм, проектів, їх затвердження.
 • Організація самоосвіти.
 • Організація роботи з молодими вчителями.

II. Інструктивно – методична

 • Інструктаж та консультування вчителів.
 • Оперативне інформування про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід.

III. Пошуково – дослідницька

 • Стимулювання ініціативи та активізація творчості членів колективу
 • Контроль процесу та результатів досліджень.
 • Вироблення й погодження підходів до організації,оцінка інноваційної діяльності в школі.
 • Організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності.

 

IV. Вивчення, узагальнення й поширення досвіду

 • Вивчення передових досягнень педагогів.
 • Впровадження в практику роботу педагогічного колективу.

 

В кінцевому результаті

    А тому Ватутінська загальноосвітня школа І-ІІІступенів №2 ім. М.Ф.Ватутіна сьогодні – це:

 • особистісно орієнтований підхід в навчанні та вихованні;
 • використанняінноваційних технологій;
 • залучення вчителів і учнів до науково-дослідницької роботи;
 • формування високоінтелектуальної особистості;
 • учнівське самоврядування;
 • краєзнавчо-пошуковаробота;
 • авторські програми;
 • професійне навчання;
 • комп’ютеризація навчання;
 • забезпеченняпсихологічної служби.

    Серед напрацювань методичної ради чільне місце посядуть рекомендації на допомогу вчителям з різних питань навчально-виховного процесу, що входять в план її роботи, а також звіти методичних об’єднань про пророблену роботу за звітний период.

 Робота методичної ради надасть змогу підвищити ефективність всіх форм і методів методичної роботи і вплине на якість навчально-виховного процесу.

 ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З УЧИТЕЛЯМИ:

ПРОБЛЕМА  ДІЯЛЬНОСТІ  ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ:

«Креативний розвиток особистості вчителя та учня в площині особистісно зорієнтованого навчання»у 2014-2015 н.р. спрямована на вирішення таких пріоритетних завдань:

1.1.Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу на засадах гуманізації освіти шляхом:  

 • забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти;
 • здійснення